Disclaimer voor www.jackvanderspruit.nl

Algemeen

Jack van der Spruit B.V. (Kamer van Koophandel 33169510), hierna te noemen Jack van der Spruit, verleent u hierbij toegang tot www.jackvanderspruit.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Jack van der Spruit en derden zijn aangeleverd. Jack van der Spruit behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.jackvanderspruit.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Jack van der Spruit.
 

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.jackvanderspruit.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jack van der Spruit.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.jackvanderspruit.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jack van der Spruit. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jack van der Spruit, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.