Lood

Bij het uitvoeren van dakwerkzaamheden wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van (blad)lood.
Te denken valt aan doorvoerplaten t.b.v. ontluchting of rookgasafvoer, dakafvoeren (hemelwater) of loden loketten rond een schoorsteen.