Gebouwbeheersystemen

Een gebouwbeheersysteem wordt gebruikt om alle technische installaties binnen een gebouw te regelen c.q. te controleren. Dit kan ook op afstand gebeuren. Doordat wij het onderhoud verzorgen op enkele scholen in de regio, beschikken wij over voldoende kennis op dit gebied.